Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoudová, Lucie
dc.contributor.authorChvojková, Martina
dc.date.accepted2012-06-21
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:52Z-
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:52Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-18
dc.identifier49833
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5854
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje vývoji podpůrných statistických aplikací pro určení kompatibility pacient-dárce při transplantaci kostní dřeně. Právě ve dřeni jsou obsaženy důležité molekuly - HLA antigeny, které jsou odpovědny za tkáňovou slučitelnost dvou rozdílných organismů. Práce se zabývá úvodem do problematiky HLA antigenů, vymezuje základní pojmy a potřebné definice statistiky a pravděpodobnosti. Nakonec jsou popisovány podpůrné statistické programy v prostředí MATLAB a Java, které pracují s uváděnými pravděpodobnostními modely.cs
dc.format53 s., 1 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttransplantacecs
dc.subjectMHCcs
dc.subjectHLA antigenycs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjecttestování algoritmucs
dc.subjectinteraktivní implementacecs
dc.titlePodpora tvorby aplikace pro určení kompatibility příznaků pacient-dárcecs
dc.title.alternativeSupporting Applications for Determining Donor/Patient Compatibilityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor's Thesis discusses the development of supporting statistical applications for determining a patient/donor compatibility of a bone marrow transplantation. Just in a bone morrow is where are contained the important molecules - HLA antigens, which are responsible for the tissue compatibility of two different organisms. This work deals with the introduction to the HLA antigens problems, and defines basic concepts and definitions of statistics and probability. Finally, there are described supporting statistical programs in the MATLAB and Java, which works with a probability models.en
dc.subject.translatedTransplantationen
dc.subject.translatedMHCen
dc.subject.translatedHLA antigensen
dc.subject.translatedprobabilityen
dc.subject.translatedtesting algorithmsen
dc.subject.translatedinteractive implementationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Chvojkova_BP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
chvojkova-v.pdfPosudek vedoucího práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
chvojkova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.