Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorRychlý, Jakub
dc.date.accepted2012-06-21
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:55Z
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:55Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-18
dc.identifier49859
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5862
dc.description.abstractObsahem této práce je především analýza využití PI regulátoru k řízení elektrického pohonu s pružnou zátěží na konstantní rychlost. Využita bude metoda modálního řízení lineárních systémů přiřazením Jordanovy formy matici dynamiky uzavřeného systému. Volný parametr zpětné vazby bude využit k návrhu regulátoru korigující umístění pólů dle požadovaných kritérii. Z článku vyplyne, pro jaké soubory systému lze využít PI regulátor a jakých výsledků budeme schopni dosáhnout.cs
dc.format31 s., 7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdvouhmotový systém s pružnou vazboucs
dc.subjectPI regulátorcs
dc.subjectmodální řízenícs
dc.subjectJordanova forma matice dynamikycs
dc.subjectrychlost regulacecs
dc.titleAutomatické nastavení regulátoru rychlosti eletrického pohonu s pružnou zátěžícs
dc.title.alternativeAutomatic tuning of the velocity for flexible electrical driveen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this work is to analyze the use of the PI controller to control the electric drive with elastic load to constant speed. Using the method of modal control of linear systems by assigning the Jordan form of matrix of dynamics for a closed system. The free parameter in the feedback will be used for right design of the controller with pole placement ensuring the required criteria. The article reveals, for which systems we can use a PI controller and what results can we achieve.en
dc.subject.translatedtwo-mass system with flexible bonden
dc.subject.translatedPI controlleren
dc.subject.translatedmodal controlen
dc.subject.translatedJordan form of matrix of dynamicsen
dc.subject.translatedspeed of regulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPA10B0475P.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
rychly-v.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
rychly-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.