Title: Srbský odboj proti osmanské nadvládě v letech 1804-1831
Other Titles: The Serbian Resistance to Ottoman Rule in the Years 1804-1831
Authors: Štorek, Milan
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7028
Keywords: Srbsko;Bělehradský pašalík;první srbské povstání;druhé srbské povstání;Knez;Osmanská říše;janičáři;autonomie;Balkánský poloostrov;Miloš Obrenović;Jiří Karadjordje
Keywords in different language: Serbia;Belgrade pashalik;first serbian uprising;second serbia uprising;Knez;Ottoman empire;janissaries;autonomy;Balkan peninsula;Miloš Obrenović;Jiří Karadjordje
Abstract: Bakalářská práce pojednává o srbském odboji proti osmanské nadvládě. Přibližuje příčiny povstání a analyzuje jeho jednotlivé fáze. Dále se zabývá vnitřní a zahraniční politikou významných osobností srbského povstání. Také mapuje postoje evropských mocností k srbskému povstání a popisuje jejich zásahy v problematice Balkánského poloostrova.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the Serbian rebellion against the Ottoman domination approaching the cause of the rebellion and analyzing it´s various stages. It also deals with domestic and foreign policies of major figures of the Serbian uprising, maps the attitudes of European powers to the Serbian uprising, and describes their intervention in the issue of the Balkan Peninsula.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Storek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce838,47 kBAdobe PDFView/Open
Storek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce959,03 kBAdobe PDFView/Open
Storek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce444,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.