Title: Arteterapie závislých na alkoholu
Other Titles: Art therapy of dependets on alcohol
Authors: Musilová, Simona
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Blažek, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7058
Keywords: závislost;alkoholismus;alkohol;psychoterapie;arteterapie;alkoholická léčebna;symbol;arteterapetická technika;pacient;obrazně-vizuální vyjádření;psychoanalýza
Keywords in different language: dependence;alcoholism;alcohol;psychotherapy;art therapy;alcoholics in mental hospital;symbol;art therapy techniques;patient;figuratively-visual representation;psychoanalysis
Abstract: Teoretická část práce je věnována sběru dat z odborné literatury v oblasti závislosti, především pak alkoholismu, v oblasti psychoterapie, konkrétně relativně nově se formujícímu směru arteterapie. Třetí velká kapitola teoretické části přibližuje arteterapii závislých na alkoholu částečně vyplývající z předešlých teoretických poznatků, částečně z poznatků zjištěných během odborných stáží v alkoholické léčebně Dobřany. V této poslední kapitole jsou rovněž popsány nejužívanější techniky při práci s alkoholiky, které rovněž slouží jako podklady k metodologii v části praktické. Úkolem praktické části je pak analýza konkrétních zpracování arteterapeutických technik pacienty alkoholické léčebny v Dobřanech za současného porovnávání s osobními anamnézami těchto pacientů.
Abstract in different language: Teoretical part of this master thesis is data collection oriented - in the field of dependence, especially alcoholism, then in the field of art therapy which means relative new direction of psychotherapy. The third huge chapter is about art therapy of alcoholism specifically. That chapter is based on teoretical informations from literature and on my observation in Mental hospital Dobřany too. There are also described the most frequently used techniques during art therapy with alcoholics. And these techniques work like a part of research metodology together. The research goal is concrete treatment of art therapy techniques analysis in case of patients - alcoholics in mental hospital Dobřany. We´re watching connections with this pationts´ personal anamnesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musilova - DP.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Musilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce216,33 kBAdobe PDFView/Open
Musilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce271,08 kBAdobe PDFView/Open
Musilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.