Title: Kvalitativní sonda postojů odborníků k pěstounské péči na přechodnou dobu
Other Titles: Qualitative research into experts' attitudes on short-term foster care
Authors: Preclíková, Júlia
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7067
Keywords: pěstounská péče na přechodnou dobu;zákon o sociálně-právní ochraně dětí;náhradní rodinná péče;kvalitativní výzkum;zakotvená teorie
Keywords in different language: temporal foster care;caring for children in danger;qualitative research;grounded theory
Abstract: Tato diplomová práce zkoumá pěstounskou péči na přechodnou dobu v České republice pohledem kvalitativního výzkumu. Jejím cílem je zmapovat postoje odborníků k této formě péče a zjistit, jak vnímají její silné a slabé stránky v různých oblastech. První kapitola je věnována teoretickým východiskům péče o ohrožené děti. Je zde popsána historie náhradní rodinné péče v souvislosti s pěstounskou péči na přechodnou dobu. Další kapitola popisuje už samotnou pěstounskou péči na přechodnou dobu a jednotlivé její specifické aspekty. Je zde popsán proces od zprostředkování péče přes přípravu zájemců až ke službě doprovázení. Ukázku zahraničních zkušeností s tou oblasti prezentuje další kapitola. Praktická část představuje výsledky vlastního kvalitativního šetření. Metodou zakotvené teorie byly analyzovány rozhovory s odborníky na náhradní rodinnou péči. V kapitolách shrnující tuto sondu jsou popsány výsledné kategorie a vztahy mezi nimi, což tvoří základ pro výslednou teorii.
Abstract in different language: Presented thesis analyzes the systém of temporal foster care in Czech Republic using qualitative methods. It aims at understanding the attitudes of experts towards this form of care and its strenght and weaknesses. First chapter focuses on theoretical background of caring for children in danger and describes its historical development. Next, the institute of foster care is thoroughly analyzed. I describe the whole process from identifying of potential foster parents, their preparation and support during their assignements. I also compare the experience from abroad. In the second part, I present the results of my qualitative research. Using methods of grounded theory I analyze interviews with various experts on foster care and present my conclusion based on their answers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Preclikova.pdfPlný text práce552,67 kBAdobe PDFView/Open
Preclikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,46 kBAdobe PDFView/Open
Preclikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce217,36 kBAdobe PDFView/Open
Preclikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.