Title: Aplikace tréninkových prostředků z jiných sportovních odvětví do skoku vysokého
Other Titles: Other sport sectors training process applicated to high jump
Authors: Antoš, Miloslav
Advisor: Salcman, Václav
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7118
Keywords: skok vysoký;trénink pro odraz;speciální odrazová cvičení na dynamickou sílu dolních končetin
Keywords in different language: high jump;jump training;specific jump techniques (exercises) aimed at improving dynamic strength of lower limbs
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo dokázat, že aplikace tréninkových prostředků z jiných sportovních odvětví může pozitivně ovlivnit výkon v určitém sportu. Konkrétně šlo o aplikaci cviků určených skokanům na lyžích do tréninku skoku vysokého. Aplikovaná cvičení (Nykänenovy odrazy) jsou speciální odrazová cvičení na dynamickou sílu dolních končetin převzatá od skokanů na lyžích. Součástí práce je i vstupní a výstupní měření motorickými testy, které zkoumají zlepšení explosivní síly dolních končetin.
Abstract in different language: The objective of this disertation was to prove that application of training resources from one sport can positively influence the performance in other sports. This dissertation particularly studies the application of certain exercises, originally aimed for ski jumpers, into the training process of high jumpers. These applied exercises (N jumps) are specific methods intended to improve the dynamic strength of lower limbs. As a part of this study an entry and a final examination based on motorial testing is performed. This examination investigates the increase of explosive strength of lower limbs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Antos_Miloslav_Aplikace_treninkovych_prostredku_z_jinych_sportovnich_odvetvi_do_skoku_vysokeho.pdfPlný text práce698,18 kBAdobe PDFView/Open
ANTOS VP.pdfPosudek vedoucího práce870,06 kBAdobe PDFView/Open
ANTOS OP.pdfPosudek oponenta práce742,36 kBAdobe PDFView/Open
ANTOS.pdfPrůběh obhajoby práce260,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7118

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.