Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBureš, Marek
dc.contributor.advisorStraka, Petr
dc.contributor.authorPtáčková, Dominika
dc.contributor.refereeSlába, Matěj
dc.date.accepted2013-06-18
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:58Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-23
dc.identifier54344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7294
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje popis řešené problematiky, výrobní systém a ergonomické metody. Také se zabývá analýzou zátěží pomocí metod OWAS a RULA a ergonomickou sadou ErgoPak. Cílem je provést analýzu současného stavu a navrhnout nápravná opatření, popřípadě zlepšení současného stavu.cs
dc.format120 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54344-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectErgoPakcs
dc.subjectnemoccs
dc.subjectmanipulace s břemenycs
dc.subjectRULAcs
dc.subjectOWAScs
dc.subjectpovolánícs
dc.titleAnalýza pracovních zátěží na vybraných pracovištích v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of working stress on selected workplaces in industrial companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDissertation contains a description of solved issue, production system and ergonomic methods. It also regards analysis of onus described with OWAS and RULA methods and ergonomic kit ErgoPAK. Purpose is to carry out analysis of current situation and device corrective measures or improve current situation.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedErgoPaken
dc.subject.translateddiseaseen
dc.subject.translatedhandling of loadsen
dc.subject.translatedRULAen
dc.subject.translatedOWASen
dc.subject.translatedprofessionen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ptackova.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ptackova.pdfPosudek vedoucího práce471,42 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Ptackova.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Ptackova 001.pdfPrůběh obhajoby práce463,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.