Title: Ergonomie montážních a výrobních linek
Other Titles: Ergonomics of assembly and production lines
Authors: Lohrová, Michaela
Advisor: Valenta, Petr
Šimon, Michal
Referee: Šiška, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7306
Keywords: ergonomie;pracoviště;pracovník;čas cyklu;ergonomický software;milk run
Keywords in different language: ergonomics;workplace;worker;cycle time;ergonomic software;milk run
Abstract: Cílem této diplomové práce je zanalyzování linek s ohledem na ergonomii pracovníků. V diplomové práci je popsána ergonomie ve společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Hlavním přínosem práce jsou navrhovaná opatření, která mají zlepšit pohyb pracovníků a namáhání určitých částí pracovníků obsluhujících pracoviště.
Abstract in different language: The aim of this thesis is analyzing lines with regard to ergonomics for workers. The thesis also describes the ergonomics of Robert Bosch, spol. s r.o. in České Budějovice. The main contribution of the thesis is proposed measures to improve workers movement and stress certain parts of the workers serving the workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Lohrova.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Lohrova.pdfPosudek vedoucího práce697,22 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Lohrova.pdfPosudek oponenta práce818,62 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Lohrova 001.pdfPrůběh obhajoby práce384,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.