Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTriner, Petr
dc.contributor.authorMajerová, Lucie
dc.contributor.refereeKříž, Dominik
dc.date.accepted2013-05-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:18Z-
dc.date.available2012-03-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:18Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51589
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7390
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou hospodaření územních samosprávných celků se zaměřením na hospodaření finanční. Jsou v ní představeny územní samosprávné celky, největší pozornost je věnována jejich rozpočtu, rozpočtovému procesu a rozpočtovým příjmům a výdajům, přičemž důraz je kladen na stránku příjmovou. Součástí práce je i srovnání daňových příjmů územních samosprávných celků se Slovenskem a také zhodnocení tendencí ve vývoji rozpočtových příjmů a výdajů města Plzně. Práce rozebírá příslušnou legislativní úpravu a zohledňuje i její vliv na ekonomické hledisko.cs
dc.format60 s. (105 053 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúzemní samosprávné celkycs
dc.subjectobeccs
dc.subjectkrajcs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectrozpočtový procescs
dc.subjectrozpočtové příjmycs
dc.subjectrozpočtové výdajecs
dc.subjectsrovnání daňových příjmůcs
dc.titleHospodaření územních samosprávných celkůcs
dc.title.alternativeEconomy of autonomous regionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis discusses economy of autonomous regions, especially finance economy. There are introduced autonomous regions, however the attention is paid to their budget, budget process, budget incomes and outcomes, where the income aspect is emphasized. Comparison of tax incomes of the autonomous regions with Slovakia and evaluation of tendencies in development of Pilsen?s budget incomes and outcomes are part of this thesis. Thesis also analyses relevant legislative adjustment and takes its influence on economic aspect into account.en
dc.subject.translatedautonomous regionsen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedeconomyen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedbudget processen
dc.subject.translatedbudget incomesen
dc.subject.translatedbudget outcomesen
dc.subject.translatedcomparison of tax incomesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Majerova - Hospodareni uzemne samospravnych celku.pdfPlný text práce774,39 kBAdobe PDFView/Open
Majerova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce0 BUnknownView/Open
Majerova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownView/Open
Majerova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce0 BUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.