Title: Mobilní robot s podtlakovým přisáváním
Other Titles: Mobile robot with negative pressure control
Authors: Čechura, Tomáš
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Švejda, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7423
Keywords: vizuální zpětná vazba;matematický model;Lagrangeova metoda;řízení podtlaku;NDT;mobilní robot;oskulační kružnice;poloměr křivosti
Keywords in different language: visual feedback;mathematical model;Lagrange method;control of negative pressure;NDT;mobile robot;osculating circle;radius of curvature
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové koncepce mobilního robotického manipulátoru určeného pro nedestruktivní testování svarů potrubí v jaderných elektrárnách. Nejprve je odvozen matematický model a simulační model v prostředí MATLAB / Simulink / SimMechanics. Model je následně řízen s využitím vizuální zpětné vazby. Vlastnosti řídícího algoritmu jsou testovány na sadě trajektorií, která prověřuje jeho robustnost. Nakonec je zmíněna praktická ukázka regulace podtlaku pomocí řídícího systému REX na reálném modelu podtlakové komory.
Abstract in different language: This Thesis deals with the development of the mobile robotic manipulator´s new conception designated for non-destructive testing of pipelines welds in the nuclear power station. First of all, the mathematical and the simulation models are derived in the MATLAB/Simulink/SimMechanics setting. Afterwards, the model is controlled by the visual feedback use. The controlling algorithm qualities are tested on the set of trajectories, which verifies its robustness. After all, the practical demonstration of the negative pressure regulation, provided by controlling system REX on the real model of the vacuum chamber, is mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TomasCechura.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
Cechura-v.pdfPosudek vedoucího práce350,49 kBAdobe PDFView/Open
Cechura-o.pdfPosudek oponenta práce486,17 kBAdobe PDFView/Open
cechura-p.pdfPrůběh obhajoby práce196,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.