Title: Prediktivní psaní textů
Other Titles: Predictive text typing
Authors: Salajka, Petr
Advisor: Šmídl, Luboš
Referee: Švec, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7436
Keywords: jazykové modelování;n-gramové modely;prediktivní psaní textu;vážené konečné automaty;WebSocket
Keywords in different language: language modelling;n-gram models;predictive text input;weighted finite state automata;WebSocket
Abstract: Diplomová práce zkoumá možnosti jazykového modelování, metody statistické analýzy a modelování jazyka obecně jako prostředku pro prediktivní psaní textu. Jejím cílem je vytvořit aplikaci navrhující vždy další možná slova tak, aby mohla být žádaná věta zadána co nejrychleji a co nejefektivněji a následně převedena na řeč. Díky možnosti provozu aplikace na lehkých mobilních zařízeních by se mohla stát užitečnou pomůckou pro lidi s řečovým handicapem.
Abstract in different language: The thesis examines possibilities of language modeling, methods of statistical analysis and language modeling in general as a means for predictive text writing. Its aim is to create an application proposing words suitable for completing a typed sentence as quickly and efficiently as possible and convert it into speech. The application can be run on lightweight mobile devices and so could become a useful tool for people with speech disabilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_salajka.pdfPlný text práce803,94 kBAdobe PDFView/Open
salajka-v.pdfPosudek vedoucího práce302,19 kBAdobe PDFView/Open
salajka-o.pdfPosudek oponenta práce298,17 kBAdobe PDFView/Open
salajka-p.pdfPrůběh obhajoby práce118,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.