Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimandl, Miroslav
dc.contributor.authorŠkach, Jan
dc.contributor.refereeStraka, Ondřej
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:36Z-
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:36Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier53929
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7440
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím služeb globálního navigačního satelitního systému pro odhad polohy objektu při respektování předem známých omezení na trajektorii jeho pohybu. Nejprve je uveden matematický model měření pseudovzdáleností, který je prezentován v několika krocích se vzrůstající složitostí a značná pozornost je přitom věnována existenci různých lokálních souřadných systémů a časových základen. Následně je diskutován model dopravní sítě, který reprezentuje omezení na trajektorii pohybu objektu. Pro zjednodušení úlohy je dále uvažován pouze model cesty mezi dvěma uzly dopravní sítě, který je rozdělen na segmenty modelované pomocí úseček nebo kružnicových oblouků. Problém nalezení odhadu polohy je formulován jako problém nelineárních nejmenších čtverců, který je řešen Gauss-Newtonovou iterační metodou. V diplomové práci jsou diskutovány dva postupy využití informace z modelu cesty. Výsledky porovnání ukazují, že použití mapy dopravní sítě může vést k významnému zvýšení přesnosti odhadu polohy objektu v případě, že je mapa přesná.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectGauss-Newtonova iterační metodacs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectGPScs
dc.subjectmapa dopravní sítěcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectomezený odhadcs
dc.subjectoptimalizace s vazbovými podmínkamics
dc.subjectoptimalizační toolboxcs
dc.titleStanovení polohy pohybujícího se objektu pomocí satelitního systémucs
dc.title.alternativePosition estimation of a moving object using a satellite systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis details a use of a global navigation satellite system services for a position estimation of an object with respect to its defined trajectory restrictions. At first, a mathematical pseudorange model is introduced in several steps with growing complexity while significant attention is paid to an existence of different local coordinate systems and time bases at the same time. Afterwards, a model of transportation network which represents the trajectory restrictions of a moving object is discussed. For a simplification, only a model of a single path between two nodes of the transportation network divided into partial segments approximated by line and arc segments is considered. The question of finding the state estimation is expressed as a problem of nonlinear least squares and it is solved by Gauss-Newton iterative method. In the thesis two techniques of the path model information utilization are discussed. Final results of the comparison indicate a significant increase of accuracy in position estimation when the precise model of transportation network is employed.en
dc.subject.translatedconstrained estimationen
dc.subject.translatedconstrained optimalizationen
dc.subject.translatedGauss-Newton iterative methoden
dc.subject.translatedGNSSen
dc.subject.translatedGPSen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedoptomalization toolboxen
dc.subject.translatedtransportation network mapen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A11N0074P.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
skach-v.pdfPosudek vedoucího práce375,59 kBAdobe PDFView/Open
skach-o.pdfPosudek oponenta práce386,57 kBAdobe PDFView/Open
skach-p.pdfPrůběh obhajoby práce158,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.