Title: Právní následky vadných právních úkonů
Other Titles: Legal consequences of defective legal acts
Authors: Kratochvílová, Eva
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8005
Keywords: občanskoprávní vztahy;občanskoprávní skutečnosti;právní úkon;náležitosti;typy;obsah;vady;právní následky;zdánlivé právní úkony;neplatnost;odstoupení;odporovatelnost;nový občanský zákoník
Keywords in different language: legal act;essentials;types;consequences;apparent;new civil code;civil relations;civil reality;content;defects;invalidity;withdrawal;unenforceability
Abstract: Práce se věnuje vadným právním úkonům a následkům s nimi spojených. Ve svém úvodu obecně shrnuje právní úkony,jejich náležitosti, jejich obsah. Následně je zaměřena na hlubší analýzu vad právních úkonů a především na právní následky, které tyto vady způsobují. V závěru práce je uvedena komparace dosavadní právní úpravy a nového občanského zákoníku, která je zaměřena na oblast právních následků vadných právních úkonů včetně úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The aim of this work is to provide a clear, concise and comprhensive legal interpretation of the legal consequences of defective legal actions. In the light of the new rules of civil law adopted in Civil Code No.89/2012 Coll., there is also scope for consideration de lege ferenda, which is focused on the consequences of defective legal acts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE- PRAVNI NASLEDKY VADNYCH PRAVNICH UKONU Kratochvilova Eva 2013.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kratochvilova.pdfPosudek vedoucího práce954,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kratochvilova.pdfPosudek oponenta práce761,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce285,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.