Title: Bezdůvodné obohacení podle úpravy stávající a podle úpravy nového občanského zákoníku
Other Titles: Causeless enrichment as per current form and as per form of new Civil Code
Authors: Macháň, Marek
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Hradec, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8010
Keywords: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;nový občanský zákoník
Keywords in different language: causeless enrichment;civil code;new civil code
Abstract: Práce přibližuje stávající úpravu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku a úpravu bezdůvodného obohacení v novém občanském zákoníku. Uveden je i nástin úpravy bezdůvodného obohacení v jiném státě Evropské unie - Slovinsku. V úvodu práce je krátce pojednáno o historickém vývoji institutu bezdůvodného obohacení. Následuje vysvětlení pojmu bezdůvodné obohacení, definice subjektů, rozbor jednotlivých skutkových podstat, způsoby vypořádání bezdůvodného obohacení a úprava promlčení.
Abstract in different language: The master thesis: Causeless Enrichment as Per Current Form and as Per Form of New Civil Code, especially deals with the legal institute of unjustified enrichment under current legislation found in Civil Code No. 40/1964 of Collection of Laws of the Czech Republic and under the rules of new Civil Code No. 89/2012 of the Collection of Laws of the Czech Republic - which shall become effective on January 1st, 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezduvodne obohaceni podle upravy stavajici a podle upravy noveho obcanskeho zakoniku.pdfPlný text práce534,26 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Machan.pdfPosudek vedoucího práce866,1 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Machan.pdfPosudek oponenta práce726,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Machan.pdfPrůběh obhajoby práce299,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.