Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValach, Petr
dc.contributor.authorTopinka, Jakub
dc.contributor.refereeKlobouk, Tomáš
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:36:34Z-
dc.date.available2012-05-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:36:34Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier54281
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8053
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na monitorování aktuální úrovně pohybové aktivity u žáků na vybrané střední škole v Klatovech. Cílem diplomové práce bylo zjistit prostřednictvím monitorování aktuální stav pohybové aktivity žáků a analyzovat strukturu pohybové aktivity realizované v souvislosti se školní docházkou v kontextu celodenního pohybového režimu. Výzkum proběhl ve školním roce 2012/2013 ve spolupráci s Centrem kinantropologického výzkumu v Olomouci. Pro monitorování byly použity akcelerometry ActiTrainer, krokoměry Yamax SW700, dotazníky a web INDARES.com.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectkrokoměrcs
dc.subjectActiTrainercs
dc.subjectsystém INDAREScs
dc.subjectadolescencecs
dc.titlePohybová aktivita žáků na vybrané střední škole v Klatovechcs
dc.title.alternativeMotional activity of students at selected High school in Klatovyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on monitoring the current level of physical activity among students at selected high school in Klatovy. The aim of this thesis was to find out by monitoring the current status of physical activity of students and analyze the structure of physical activity undertaken in the context of schooling in the context of all-day exercise regimen. The research was conducted in the academic year 2012/2013 in cooperation with the Kinanthropology research center in Olomouc. To monitor were used ActiTrainer accelerometers, pedometers Yamax SW700, questionnaires and web INDARES.com.en
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedpedometeren
dc.subject.translatedActiTraineren
dc.subject.translatedINDARES systemen
dc.subject.translatedadolescenceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topinka DP.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
TOPINKA VP.pdfPosudek vedoucího práce603,53 kBAdobe PDFView/Open
TOPINKA OP.pdfPosudek oponenta práce906,41 kBAdobe PDFView/Open
TOPINKA.pdfPrůběh obhajoby práce198,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.