Title: Ireducibilita polynomů v Z[x]
Other Titles: Irreducibility of polynomials in Z(x)
Authors: Jandl, Jiří
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8164
Keywords: dělitelnost polynomů;primitivní polynom;ireducibilní prvek;ireducibilní polynom;Eisensteinovo kritérium;Kroneckerův algoritmus;square-free factorization;nejvyšší společný dělitel;faktor
Keywords in different language: division of polynomials;primitive polynomial;irreducible element;irreducible polynomial;Eisenstein´s criterion;Kronecker´s algorithm;square-free factorization;greatest common divisor;factor
Abstract: Tato práce pojednává o ireducibilitě a reducibilitě polynomů v Z(x). Pomocí Eisensteinova kritéria lze určit rozložitelnost polynomů. Pro faktorizaci polynomů lze využít několik algoritmů. V této práci jsou vysvětleny Kroneckerův algoritmus, "square - free factorization" a rozklad polynomů čtvrtého stupně.
Abstract in different language: This thesis treats an irreducibility and a reducibility of the polynomials in Z(x). Factorization of the polynomials can be determinated using Eisenstein´s criterion. Several algorithms can be used for the factoring into factors. In this thesis there are explained Kronecker´s algorithm, square-free factorization and the factoring of the quadratic polynomials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri Jandl.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Jandl - ved..pdfPosudek vedoucího práce71,93 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Jandl.pdfPosudek oponenta práce52,19 kBAdobe PDFView/Open
Jandl- prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.