Title: Právní aspekty řízení mezinárodního letového provozu s důrazem na vymezení rozsahu odpovědnosti jednotlivých subjektů
Other Titles: International Air Traffic Control - Liability of subjects
Authors: Helebrant, Vojtěch
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8196
Keywords: řízení letového provozu;poskytovatelé;odpovědnost;historie;civilní letectví
Keywords in different language: air traffic control;providers;liability;history;civil air traffic
Abstract: komplexní rozbor odpovědnosti subjektů v oblasti řízení letového provozu. První část obsahuje popis historického vývoje této právní oblasti, následuje popis mezinárodních organizací a vlastní vymezení a rozbor odpovědnosti subjektů. Poslední část spočívá v aplikaci předchozí teorie na dvou konkrétních případech.
Abstract in different language: Liability of air traffic comtrol providers. First part of the thesys describes the history and development of civil air traffic law including international organisations. Next part is about liability of subjects of air traffic controlitself. At the end I describe two different situations in civil air traffic that are interesting regarding the subject of the thesys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Helebrant Dobias+ podpis.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka+podpis.pdfPosudek oponenta práce468,64 kBAdobe PDFView/Open
Helebrant 1.pdfPrůběh obhajoby práce851,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.