Title: Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)
Other Titles: Moscow skyscrapers (application of the topic in Russian language classes)
Authors: Šichulová, Zuzana
Advisor: Rykovská, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8229
Keywords: architektura;výškové budovy;výuka;ruský jazyk
Keywords in different language: architecture;skyscrapers;teaching;russian language
Abstract: Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a právě výškové budovy jakožto ruské mrakodrapy měly být hlavním symbolem moderního města. Mezi nejznámější architektonické počiny tohoto období řadíme sedm stalinských výškových budov, přezdívaných také jako "sedm sester" nebo pouze "vysotki". Všechny tyto budovy byly postaveny v letech 1947-1957 a doposud je můžeme najít v Moskvě v téměř původním provedení. Patří mezi ně Lomonosova Moskevská státní univerzita, ministerstvo zahraničních věcí, hotel Ukrajina, hotel Leningradská, budova u Červené brány, dům na Kotelničeském náměstí a dům na Kudrinském náměstí.
Abstract in different language: Stalinist architecture left memorable traces on the appearance of Moscow and other cities in the form of unique and monumental buildings. Stalin's intention was to show Moscow like a modern city with the Russian "skycrapers". Among the most famous architectural achievements of this period belong seven Stalinist skyscrapers, dubbed as the "seven sisters" or simply "vysotki". All of these buildings were built from 1947 to 1957 and now we can find them in Moscow in almost original design. "Seven sisters" include the Lomonosov Moscow State University, Ministry of Foreign Affairs, the Hotel Ukraina, the Hotel Leningradskaya, Red Gates Administrative Building, Kotelnicheskaya Embankment Apartmenst and the Kudrinskaya Square Building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI - Sichulova.pdfPosudek vedoucího práce415,74 kBAdobe PDFView/Open
OPONENT Sichulova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Sichulova.pdfPrůběh obhajoby práce238,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.