Title: Člověk a počasí. Pranostiky (výběrově)
Other Titles: Man and weather. Weather sayings.
Authors: Nováková, Petra
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8232
Keywords: pranostika;komparace sémantická;komparace morfologická;klasifikace pranostik
Keywords in different language: weather sayings;semantic comparison;linguistic comparison;classification of weather sayings
Abstract: Práce se zabývá komparací ruských a českých pranostik. Začátek práce je věnován teorii pranostik. Hlavní část práce je však ryze praktická a je věnována komparaci. Komparace byla provedena na základě dvou hledisek - z hlediska sémantického a z hlediska lingvistického. Součástí práce je také dotazníkové šetření.
Abstract in different language: The dissertation deals with the comparison of Russian and Czech weather sayings. Introductory part deals with the theory of weather sayings. The main part of the dissertation is purely practical and is dedicated to comparison. Comparison was made on the basis of two criteria ? from the semantic and from the linguistic point of view. The work also includes survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova Petra.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Novakova.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Novakova.pdfPosudek oponenta práce420,88 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce201,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.