Title: Tvorba Anatolie Jegina
Other Titles: The Literary Work of Anatolij Jegin
Authors: Řezníčková, Anna
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8236
Keywords: současná ruská literatura;literární tvorba;planetární systém;Anatolij Jegin;lexikální rozbor;ruské archaizmy;ruské historizmy;mystické povídky
Keywords in different language: contemporary russian literature;literary work;planetary system;Anatolij Jegin;linguistic analysis;russian archaism;mysterious stories
Abstract: Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora.
Abstract in different language: The thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tvorba Anatolie Jegina.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Reznickova.pdfPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Reznickova.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Reznickova.pdfPrůběh obhajoby práce204,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.