Title: Kompaktní tester elektronických součástek
Other Titles: Compact tester of electronic components
Authors: Patera, David
Advisor: Panc, Tomáš
Panc, Tomáš
Referee: Kupka, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8249
Keywords: mikrokontrolér;mikroprocesor;AVR;ATmega32;tester;měření;indukčnosti;kondenzátor;rezistory;dioda;tranzistory
Keywords in different language: microcontroller;microprocessor;AVR;ATmega32;tester;measurement;chokes;capacitor;resistors;diode;transistors
Abstract: Kompaktní tester elektronických součástek. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací mikroprocesorového testeru. V první části práce jsou uvedeny principy měření základních součástek pomocí mikrokontrolérů. Další část práce popisuje hardware navrženého prototypu, vybrané způsoby měření a software řídícího mikrokontroléru. Následuje měření parametrů navrženého prototypu a vyhodnocení výsledků. Na konec je prototyp srovnán s podobnými zařízeními a také jsou navržena vylepšení do budoucna. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení dosažených parametrů prototypu a odůvodnění některých nedostatků.
Abstract in different language: Compact tester of electronic components. This thesis deals with design and realization of the microprocessor tester. The first part outlines the basic principles of measurement using microcontrollers. The next part describes hardware of the designed prototype, chosen measurement methods and the software of the microcontroller. The parameters of the designed prototype were measured in lab and the results evaluated. At the end is the prototype compared with similar devices and also there are some proposed improvements for the future. End of this work focuses on an evaluation of the of the prototype parameters and justification of the shortcomings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David_Patera_BP.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
053492_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce416,75 kBAdobe PDFView/Open
053492_oponent.pdfPosudek oponenta práce456,86 kBAdobe PDFView/Open
053492_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.