Title: Simulace jevů v obvodech s rozprostřenými parametry
Other Titles: Simulation of Transient Phenomena in Circuits with Distributed Parameters
Authors: Křivánková, Monika
Advisor: Hamar, Roman
Hamar, Roman
Referee: Preuss, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8263
Keywords: obvody s rozprostřenými parametry;simulace;harmonický signál;signál ve tvaru pulsu;impedanční přizpůsobení
Keywords in different language: circuits with distributed parameters;simulation;harmonic signal;the pulse shape;impedance
Abstract: Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo seznámit se s možnostmi řešení simulace jevů v obvodech s rozprostřenými parametry. Pro simulaci harmonického i neharmonického (obdélníkového) signálu byly vybrány dva programy, a to matematické prostředí MATLAB a editor schémat TINA, ve kterých se realizovaly simulace, na kterých jsou následně ukázány teoretické předpoklady šíření jak harmonického, tak i neharmonického signálu, na několika názorných grafech a schématech s různými variantami zátěže a v různých časech. Také je zde uvedena teoretická ukázka přizpůsobovacího dvojbranu, který byl navrhnut pro spojení dvou různých vedení tak, aby došlo k úplnému impedančnímu přizpůsobení a následně je pak v programu TINA otestována i funkčnost tohoto dvojbranu.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to study various possible methods of simulating phenomena in circuits with distributed parameters. For simulating harmonic and non-harmonic (square) signal 2 programs have been selected, namely mathematical MATLAB and schematic editor TINA. In these programs, the simulations have been carried out in order to demonstrate theoretical background concerning the propagation of sinusoidal as well as non-sinusoidal signal. The simulations provide several illustrative charts and diagrams with different variants of the load at different times. The thesis also gives a theoretical example of a matching two-port network, which is designed for connecting two different lines so there is a complete impedance match. Finally the functionality of the two-port network in TINA is tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Monika Krivankova.pdfPlný text práce15,24 MBAdobe PDFView/Open
053513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,66 kBAdobe PDFView/Open
053513_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,6 kBAdobe PDFView/Open
053513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.