Title: Substráty pro výkonové elektronické aplikace
Other Titles: Substrates for power electronic applications
Authors: Kohoutová, Petra
Advisor: Hromadka, Karel
Hromadka, Karel
Referee: Štulík, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8264
Keywords: výkonová elektronika;deska plošných spojů;substrát;keramický substrát;ohebný substrát;kovový substrát;DBC;testování substrátů
Keywords in different language: power electronics;printed circuit board;substrate;ceramic substrate;flexible substrate;metal substrate;DBC;testing of substrates
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na substráty ve výkonové elektronice. Konkrétně je v práci řešeno jejich rozdělení, výroba jednotlivých typů, možnosti testování vybraných vlastností substrátů z hlediska teoretického i praktického a konkrétní typy výrobků.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is focused on substrates in power electronics. Their allocation is described in this thesis, production of single types, possibilities of testing of chosen features of substrates in theoretical and practical perspective are described as well .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kohoutova_Petra.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
053514_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,6 kBAdobe PDFView/Open
053514_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,2 kBAdobe PDFView/Open
053514_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.