Title: Společenský život v Konstantinových Lázních v 19. století
Other Titles: Social life during the period of 19th century in Konstantinovy Lázně
Authors: Frýbertová, Michaela
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8350
Keywords: Společenský život;lázeňství;hosté a pacienti;léčebné procedury;indikace;významní návštěvníci
Keywords in different language: Social life;spa;guests and patients;medical treatments;indication;important visitors
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zpracovat společenský život v Konstantinových Lázní v 19. století. Dále přiblížit osobu zakladatele knížete Konstantina Lowensteina. Zdrojem informací k dané práci bude fond Státního oblastního archivu v Plzni, poté fond ze Státního okresního archivu Tachov, odborná literatura a konzultace s odborníky obeznámených s historií Konstantinových Lázní. Všechna použitá literatura bude ocitována dle platných norem a bude použit poznámkový aparát.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor?s thesis is to introduce the Konstantinovy Lazne location; as well as being interesting, and not simply a historical development, but an outline on how people in the 19th century could have fun in such a time and place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spolecensky zivot v Konstantinovych Laznich v 19. stoleti.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Frybertova V.pdfPosudek vedoucího práce51,19 kBAdobe PDFView/Open
Frybertova O.pdfPosudek oponenta práce59,75 kBAdobe PDFView/Open
Frybertova P.pdfPrůběh obhajoby práce38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.