Title: Balet na scéně DJKT v Plzni 1990 - 2012
Other Titles: Ballet on the stage of Pilsen Theatre 1990 - 2012
Authors: Hocmannová, Kateřina
Advisor: Kumpera, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8355
Keywords: balet;Plzeň;složení souboru;premiéry;baletní scéna
Keywords in different language: ballet;Pilsen;members of ensemble;premieres;ballet ensemble
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala baletním souborem v Divadle J. K. Tyla v Plzni v letech 1990 - 2012. Na úvod jsem stručně zmínila i světové počátky baletu a vývoj baletu v Plzni. Zvolené období 22let jsem rozdělila do kapitol mapující vždy 5leté období činnosti baletu. Kapitoly dále obsahují podkapitoly, které se zabývají složením souboru a jednotlivými premiérami vždy během jedné divadelní sezony. K určitým podkapitolám jsem přidala obrázek z vystoupení daného baletu a recenzi, jejíž cílem je demonstrovar kvality souboru.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on the ballet in Pilsen theatre in 1990 - 2012. On the beginning I slightly mentioned the history of ballet from the worlwide point of view and also history of ballet in Pilsen.I divided the 22 years of activity of ballet ensemble in chapters describing situation in the ensemble during 5 years. The chapters are further divided into subheads describing the members of the ensemble and premieres in particular theatre seasons. Some subheads also have pictures of the ballet performance and review which has to demonstrate the quality of ballet ensemble and its members.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace- balet DJKT.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hocmannova V.pdfPosudek vedoucího práce60,2 kBAdobe PDFView/Open
Hocmannova O.pdfPosudek oponenta práce92,06 kBAdobe PDFView/Open
Hocmannova P.pdfPrůběh obhajoby práce45,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.