Title: Analýza neformálních vztahů úředníků na ministerstvu
Other Titles: Analysis of informal relationships of state administration officers
Authors: Poláková, Zuzana
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Zíková, Tereza
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8516
Keywords: formální organizace;byrokracie;formalní struktura;neformální vztahy;analýza sociálních sítí;organizační rutina
Keywords in different language: formal organization;bureaucracy;formal structure;informal relationships;social network analysis;organizational routine
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá formování neformálních vztahů na pozadí formálně vymezené organizace s byrokratickou správou. Jsou představeny teoretické i empirické snahy o uchopování duality formální - neformální a jejich vzájemné působení v rámci interdisciplinárního studia organizací. V tomto kontextu je představen ideálně-typický model moderní byrokracie od Maxe Webera a jeho kritiků. Skrze analýzu sociálních sítí je pak prezentován vlastní výzkum neformálních vztahů úředníků na jednom českém ministerstvu. Výstupy k samotnému výzkumu jsou zpracovávány pomocí softwaru Ucinet, který umoˇžnuje vizualizaci sítí pomocí grafů a měření strukturálních charakteristik sítí.
Abstract in different language: This thesis deals with ways of making of informal relations within a formal organization with bureaucratic administration. The first part of it introduces theoretical and empirical approaches that embrace the duality of formal/informal and their mutual impact in light of a long-term interdisciplinary organization studies. The second part of the thesis is devoted to social networks analysis (SNA)which was used as methodolody tool to the research that have been conducted by author in a setting of one of the ministerial departments of the Czech Republic. The social networks of officer´s informal relationships were analyzed by the UCINET program what enables vizual expression of networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PolakovaDP2012.pdfPlný text práce665,2 kBAdobe PDFView/Open
Polakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Polakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce313,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.