Title: Francouzské stolování a francouzština na jídelních lístcích v Plzni
Other Titles: French dining and french menus in Pilsen
Authors: Literová, Barbora
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Horová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8551
Keywords: gastronomie;jídelní lístek;francouzština;restaurace;Francie;Plzeň;menu;pití;jídlo
Keywords in different language: gastronomy;menu;french;restaurant;France;Pilsen;menu;drink;food
Abstract: Tato práce se zabývá gastronomií a jídelními lístky psanými ve francouzštině v restauračních zařízeních v Plzni. Popisuje francouzské přírodní podmínky, jednotlivé regiony a typické francouzské produkty. Zároveň sleduje vývoj skladby jídla ve Francii i v Čechách od středověku dodnes. V poslední části se pak zaměřuje situaci v Plzni, jídelníčky ve francouzštině a francouzské podniky. Cílem této práce je zjistit, zda jsou francouzsky psané jídelníčky v Plzni a zda tam existuje nějaký francouzský podnik.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with the gastronomy and the menus written in French in the restaurants of Pilsen. It describes the natural conditions of France, particular regions and typical French products. It also follows the development of the constitution of food from the Middle Ages up today in France and in the Czech Republic too. The aim of this work is to find out if there are the cartes written in French in Pilsen and if there is a restaurant in French style.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OOSMenualafrancaiseetlesmenusfrancaisaPlzen.pdfPlný text práce371,45 kBAdobe PDFView/Open
Literova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce575,26 kBAdobe PDFView/Open
Literova_oponent.PDFPosudek oponenta práce646,77 kBAdobe PDFView/Open
Literova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce533,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.