Title: Vybrané vlastnosti slinutých karbidů a jejich využití na řezné nástroje
Other Titles: Selected Properties and Cutting Tool Applications of Sintered Carbides
Authors: Špirit, Zbyněk
Advisor: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Referee: Mentl, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8624
Keywords: slinutý karbid;klasifikace slinutého karbidu;normativní zkoušky;lomová houževnatost;vnikací zkoušky KLC;tepelné zatěžování;tvrdost;tepelná degradace slinutého karbidu
Keywords in different language: cemented carbide;classification cemented carbide;normative tests;fracture toughness;KIc indentation tests;thermal loading;hardness;thermal degradation cemented carbide
Abstract: Cílem diplomové práce je uvést všeobecný přehled o slinutých karbidech, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. , Pomocí vybraných testů bude určen typ slinutého karbidu, který je vhodný pro daný zvolený nástroj dle jeho specifik např. řezných podmínek, obráběného materiálu, obráběcího stroje apod. Diplomová práce je podrobně zaměřena na aplikaci slinutých karbidů k výrobě monolitních vrtáků a fréz. Dalšími cíli je zvyšovaní užitných vlastností slinutých karbidů, přehled normativních zkoušení slinutých karbidů a teplotní degradace slinutých karbidů.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to give a general overview of cemented carbides, which are used for the manufacture of cutting tools. , The type of cemented carbide will be determined by using of selected tests, which is appropriate for the selected tool by its specifics such as cutting conditions, workpiece material, machine, etc. The thesis is closely focused on the application of cemented carbides to produce monolithic drills and cutters. Other goals are to increase the utility properties of sintered carbides, overview of normative testing cemented carbides and tungsten carbides thermal degradation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SPIRIT.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Spirit.tifPosudek vedoucího práce101,61 kBTIFFView/Open
OP_Spirit.tifPosudek oponenta práce100,84 kBTIFFView/Open
Prubeh_Spirit.tifPrůběh obhajoby práce41,63 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.