Title: Srovnání prostředí pro modelování SW agentů
Other Titles: Comparison of tools for modeling of software agents
Authors: Zeman, Vladimír
Advisor: Lipka, Richard
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8703
Keywords: Repast Simphony;MASON;agent;porovnání
Keywords in different language: Repast Simphony;MASON;agent;comparison
Abstract: Předmětem této práce je srovnat současné nástroje pro modelování softwarových agentů. Představuje jedenáct různých nástrojů a uvádí jejich stručnou charakteristiku. Blíže se zaměřuje na nástroje MASON a Repast Simphony 2.0, které se využívají převážně pro vytváření simulací. Součástí práce jsou i informace o instalaci a základní manuály pro práci s těmito nástroji, resp. pokyny pro vytvoření projektu a spouštění ukázkových simulací.
Abstract in different language: The object of this work is to compare contemporary tools for modelling software agents. It presents eleven different tools, features their brief characteristics and focuses closer on the tools MASON and Repast Simphony 2.0, which are mainly used for creating simulations. The work also includes information about installation and basic manuals for working with these tools, respectively instructions for creating a project and run the sample simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-A09B0137K.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
A09B0137Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce122,18 kBAdobe PDFView/Open
A09B0137Kposudek.pdfPosudek oponenta práce174,68 kBAdobe PDFView/Open
A09B0137Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce62,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.