Title: Husitské výpravy za hranice, se zaměřením na slovenské oblasti
Other Titles: Hussite expeditions beyond the borders, focused on the Slovak region
Authors: Erhartová, Nikol
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8767
Keywords: husitské výpravy za hranice;husitská revoluce;Slovensko;křížové výpravy;husitské vojenství
Keywords in different language: hussite expeditions beyond borders;hussite revolution;Slovakia;crusade;hussite warfare
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzování husitských výprav za hranice českých zemí. Práce se věnovala stručnému seznámení s problematikou samotné husitské revoluce. Následně byla provedena analýza a chronologický popis jednotlivých husitských jízd do oblastí Bavorska, Saska, Rakouska, slezských knížectví a Lužice. V průběhu práce byly nastíněné výpravy uskutečňované do oblastí Slovenska. Práce se stručně zabývá husitským vojenstvím, které významně ovlivnilo dějiny samotného vojenství.
Abstract in different language: The main purpose of this Bachelor thesis was analysis of Hussite expeditions beyond the borders, focused on the Slovak region. This thesis dealed with brief introduction into the Hussite revolution. Subsequently was performed an analysis and chronological description of rides in Bavaria, Saxony, Austria, Silesian principalities and Lusatia. In thesis were delineated expeditions, which were implemented in area of Slovakia. The thesis deals with Hussite warfare, which influenced history of warfare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_erhartova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Erhartova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Erhartova_Sedivy.rtfPosudek oponenta práce41,86 kBRTFView/Open
Erhartova_Nikol.pdfPrůběh obhajoby práce425,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.