Title: Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami \nl{}v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ v malotřídní škole
Other Titles: Integration of pupils with special educational needs in work activities for small schools
Authors: Brožová, Lenka
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8950
Keywords: Specifika malotřídní školy;projektové vyučování;inkluze;integrace;speciálně vzdělávací potřeby;realizace pracovního námětu
Keywords in different language: Specifics of the small schools;project teaching;inclusion;integration;special educational needs;implementation of work subject
Abstract: Diplomová práce představuje po stránce teoretické i praktické přehledný a srozumitelný materiál informující o činnosti malotřídních škol, inkluzi a integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu ? v pracovních činnostech. Vypracované přípravy na vyučovací jednotku obsahují jednotlivé postupy a plány, které byly realizovány ve vyučovacích jednotkách v pracovních činnostech. Soubor námětů představuje jakousi ?kuchařku?, která neudává přesný návod práce, ale poukazuje na mé osobní zkušenosti a možné způsoby řešení. Realizované činnosti jsou doplněny reflexí a pořízeným osobním materiálem (fotodokumentace).
Abstract in different language: The thesis presents clear and understandable material in theoretical and practical point of view informing on the activities of the small schools, inclusion and integration of pupils with special educational needs in the educational process ? in work activities. The developed preparation for lessons include individual procedures and planes that have been implemented in teaching units in work activities. Set of ideas constitutes a ,,cookbook? that doesn´t give exat instructions work, but points to my personal experiences and possible solutions. Realized activities are completed and recorded by a personal reflection material(photographic).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni podoba - celek-1.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
Brozova posudek DP-1.pdfPosudek vedoucího práce31,86 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Brozova.pdfPosudek oponenta práce112,01 kBAdobe PDFView/Open
Brozova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.