Title: Michail Vasiljevič Lomonosov
Other Titles: Mikhail Vasilyevich Lomonosov
Authors: Drábková, Markéta
Advisor: Rykovská, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9155
Keywords: Christian Wolff;Ivan Ivanovič Šuvalov;J. D. Schuhmacher;J. Henckel;petrohradská Akademie věd;rétorika;ruská gramatika;slovansko-řecko-latinská akademie;Univerzita M. V. Lomonosova
Keywords in different language: Christian Wolff;Ivan Ivanovich Shuvalov;J. D. Schuhmacher;J. Henckel;petersburg Academy of sciences;rhetoric;russian grammar;Slavic-greek-latin academy;M. V. Lomonosov university
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje popis důležitých událostí a osobností, jež jsou úzce spjaty s osobou Michaila Vasiljeviče Lomonosova.
Abstract in different language: This thesis describes the important events and people who are closely connected with the person of Mikhail Vasilyevich Lomonosov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, M. Drabkova, PDF.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Drabkova.pdfPosudek vedoucího práce645,03 kBAdobe PDFView/Open
OPONENT Drabkova.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Drabkova.pdfPrůběh obhajoby práce246,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.