Title: Lineární motory
Other Titles: Linear machines
Authors: Horníková, Lucie
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9427
Keywords: lineární indukční motor;lineární synchronní motor;levitace;maglev
Keywords in different language: linear induction motor;linear synchronous motor;levitation;maglev
Abstract: Pozemní doprava, která dosahuje rychlostí až 500 km/h musí být levitována. Pro tyto účely se jako pohony využívají lineární motory. V této práci je popsán princip těchto motorů. Ze strukturálního hlediska jsou zjednodušeně popsány nejpoužívanější typy. Levitované dopravní systémy využívají buď přitažlivé nebo odpudivé levitační síly, systémy využívající tyto síly jsou také vysvětleny. Závěrem je shrnut vývoj maglev systémů ve světě.
Abstract in different language: Ground transportation system which would reach speeds up to 500 km/h needs to be levitated. For this reason the linear motors are suitable as a propulsion system. The principle of linear motor is explained. The main structural types are briefly described. Then different types of levitation are mentioned. For levitated transportation systems is used attractive or repulsive levitation, these two types are also explained. Finally, the summary of development of the maglev systems in the world is told.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hornikova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
053594_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,68 kBAdobe PDFView/Open
053594_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,89 kBAdobe PDFView/Open
053594_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce143,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.