Title: Hodnocení průběhu a udržitelnosti projektu financovaného s podporou fondů EU
Other Titles: The Appraisal of Process and Sustainability of EU Partly-Funded Project
Authors: Hlavatá, Barbora
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9512
Keywords: fondy Evropské unie;studie proveditelnosti;finanční plán;hodnocení projektu;analýza rizik
Keywords in different language: funds of European union;feasibility study;financial plan;apprasial of project;risk analysis
Abstract: Práce obsahuje hodnocení projektu Modernizace ICT vybavení ve společnosti Omega Hořovice spol. s r. o., jehož cílem je pořízení a implementace nového informačního systému. Nejprve je popsána společnost, která poskytla informace k vypracování této práce. Dále je analyzován její historický, současný i budoucí vývoj a také je ve stručnosti charakterizován projekt. Ve druhé kapitole jsou identifikovány možnosti využití podpory fondů EU při financování projektů. Třetí kapitola obsahuje zkrácenou studii proveditelnosti daného projektu. Čtvrtá kapitola se týká finančního plánu projektu, který je sestaven pro období 2013-2018. Jedná se o provozní část projektu. Pátá kapitola pojednává o hodnocení projektu pomocí doby návratnosti, čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti. V šesté kapitole jsou identifikována rizika, která mohou ovlivnit průběh daného projektu, a je zde hodnocen jejich vliv na čistou současnou hodnotu projektu. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení dopadu projektu do dlouhodobého vývoje podniku. Hodnocení projektu poskytuje společnosti podklady o budoucím vývoji projektu.
Abstract in different language: The main aim of this diploma thesis is to provide information about efectivness of a project. The project includes buying and implemetnation of information system. The first chapter is focused on general information about the company, its present and future developmenet and also the main aims of the project. In the next chapter there are analysis of possibilities of a financial support of Europien funds. The third chapter contains a part of Feasibility study and time schedule of the project. The fourth chapter is about financial plan within further six years. The fifth chapter includes important information about rentability and efectivness of the project. Net present value and internal rate of return were used to find out the efectivness of the project. In the next chapter there is risk analysis using expert evaluation and sensitivity analysis. The last part deals with future impact of the project. After all analysis and evaluation, it can be said the project will provide the company a possibility to improve its competitivness, servises and products.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavata.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_hlavata_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
DP_hlavata_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_hlavata_1.PDFPrůběh obhajoby práce164,51 kBAdobe PDFView/Open
Hlavata.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP662,42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.