Title: Vůle zůstavitele při dispozici s majetkem pro případ smrti, v kontextu historického a socio-ekonomického vývoje
Other Titles: Testator's Will in Disposing of Assets in Case of Death in Context of Historical and Socio-Economic Development
Authors: Mlejnková, Veronika
Advisor: Balík, Stanislav
Referee: Krtková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9551
Keywords: závěť;testamentární posloupnost;zákonná posloupnost;majetek;římské právo;vydědění;univerzální sukcese;singulární sukcese;kodicil;dědické právo;neopomenutený dědic
Keywords in different language: testament;testamentary succession;legal succession;property;roman law;disinheritance;universal succession;singular succession;codicil;law of succession;inalienable heir
Abstract: Přechod majetku z osoby zemřelé na jejího právní nástupce řeší dědické právo. Svými instituty vymezuje právní prostor pro uplatnění vůle zůstavitele při nakládání s jeho majetkem. V souvislosti se společenskými, kulturními či náboženskými odlišnostmi se tak staly instituty dědického práva prostředkem k regulaci autonomie vůle testátora, jenž podporovaly či omezovaly testovací volnost.
Abstract in different language: Transfer of property from the decedent to his or her successor(s) is governed by inheritance law. Its institutes determine certain legal autonomy for the decedent´s will as to the distribution of his property. In connection with social, cultural or religious differences, the institutes of inheritance law became a tool for regulation of the autonomy of the testator´s will by supporting or limiting his or her testamentary freedom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Mlejnkova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
DP - Mlejnkova.pdfPosudek vedoucího práce70,54 kBAdobe PDFView/Open
OP - Mlejnkova.pdfPosudek oponenta práce35,35 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Mlejnkova.pdfPrůběh obhajoby práce59,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.