Title: Co je Evropa? Reflexe současnosti v díle Václava Bělohradského a Karla Kosíka
Other Titles: What is Europe? Reflection of the present in writing of Vaclav Belohradsky and Karel Kosik
Authors: Solfronková, Veronika
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9724
Keywords: Václav Bělohradský;Karel Kosík;Evropa;kritické myšlení;krize;literární motivy;20. století
Keywords in different language: Václav Bělohradský;Karel Kosík;Europe;critical thinking;crisis;literary motives;20th century
Abstract: Diplomová práce Co je Evropa? Reflexe současnosti v díle Václava Bělohradského a Karla Kosíka představuje způsob a hlavní témata Bělohradského a Kosíkova myšlení o Evropě, evropské tradici a krizových jevech, které jsou reflektovány v jejich úvahách o současnosti. Zejména je práce zaměřena na témata, která charakterizují reflexi historických, politických, hospodářských a kulturních poměrů v Evropě 20.-21. století. Součástí práce je kapitola zaměřená na chápání soudobé společnosti prostřednictvím literárních postav v díle obou autorů.
Abstract in different language: The Thesis What is Europe? Reflection of the present in the writing of Vaclav Belohradsky and Karel Kosik presents ways and main topics of thinking of Belohradsky and Kosik about Europe, European tradition and crisis phenomena that are reflecting in their reasoning about present. In particular the thesis are focused on topics that describe reflections of historical, political, economic and culture relationships in Europe in 20th ? 21st century. Part of the thesis is a chapter that concentrates on understanding to contemporary society through literary characters in writings of both authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solfronkova_DP.pdfPlný text práce683,51 kBAdobe PDFView/Open
DP_Solfronkova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce866,7 kBRTFView/Open
DP_Solfronkova_Stark.docxPosudek oponenta práce52,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Solfronkova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce453,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.