Title: Institut soudce z lidu v období 1948 - 1989
Other Titles: The Institute of The Judge from The People between 1948 and 1989
Authors: Martínková, Veronika
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10399
Keywords: soudce z lidu;justice;komunismus;místní lidový soud;přísedící;porotní soudy;zákon o zlidovění soudnictví;organizace soudů před rokem 1989
Keywords in different language: judge from people;justice;communism;local people's court;assessor;courts organization before 1989
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce jsou soudci z lidu. Práce pojednává o právní úpravě zlidovění soudnictví, základních právních pramenech, kterými se soudci z lidu museli řídit, včetně popisu samotného výkonu funkce. Součástí je také kapitola se vzpomínkami dvou soudců z lidu.
Abstract in different language: The main topic of this thesis are the judges from the people. The work deals with the legislation of the judiciary, fundamental sources of law, which judges from the people had to follow, including a description of the actual performance of duties before 1989. It also includes a chapter with the memories of two judges from the people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Institut soudce z lidu v obdobi 1948 - 1989.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
BP - Martinkova.pdfPosudek vedoucího práce54,9 kBAdobe PDFView/Open
OP - Martinkova.pdfPosudek oponenta práce30,43 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Martinkova.pdfPrůběh obhajoby práce45,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.