Title: Návrh plakátu
Other Titles: Design of a poster
Authors: Beran, Lukáš
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10413
Keywords: grafický design;plakát;sociální téma;návrh;vektory
Keywords in different language: graphic design;poster;social theme;design;vector graphics
Abstract: Série obsahuje jedenáct plakátů na sociální téma. Cílem bylo vytvořit konsistentní sérii, přestože každý z plakátů řeší jiné téma ze sociální oblasti. Jsou zde plakáty o pedofilii, prostituci, násilí na ženách, toleranci homosexuálů, Facebooku, komunikaci a Evropské unii.Všechny plakáty používají pouze červenou, modrou, černou nebo bílou barvu. Celá série je vytvořena pomocí vektorové grafiky.
Abstract in different language: The series of posters includes eleven posters with social theme. The aim was to create a consistent set, but each poster deals with slightly different topic. There are posters about pedophilia, prostitution, violence against women, toleration of homosexuals, Facebook, communication and European Union. All posters are only in red, blue, black and white colour. The whole art work is made in vector graphics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beran_diplomova prace.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFView/Open
Beran.pdfPosudek vedoucího práce135,03 kBAdobe PDFView/Open
Beran.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce170,17 kBAdobe PDFView/Open
Beran.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce88,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.