Title: Dopad psychické zátěže a stresu na zdraví člověka (jak si jej uvědomujeme a jak jej dokážeme zmírnit)
Other Titles: The impact of mental stress on human health our awareness of it and our ability to mitigate it
Authors: Štědronský, Josef
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Brabcová, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12039
Keywords: psychosomatická;psychosomatický;stres;coping;zdraví;láčení;terapie
Keywords in different language: Psychosomatic;stress;coping;health;healing;therapy
Abstract: Tato práce se zabývá výzkumem dopadu psychické zátěže na lidské zdraví a mapováním toho, nakolik si člověk je tyto dopady schopen uvědomit a pokud ano, jakým způsobem je případně dokáže zvládat. Práce je zaměřena na primární prozkoumání této problematiky. Nezaměřuje se tudíž na nějaký konkrétní jednotlivý problém, ale pokouší se zmapovat všechny zajímavé souvislosti, které byly výzkumem získány, aby mohly být případně využity jako inspirace pro konkrétněji zaměřené pokračování výzkumů specifickým směrem. Prvotní otázkou je, zda si vůbec člověk dnes uvědomuje dopad psychické zátěže a stresu na vznik psychosomatických onemocnění. V části teoretické se práce zabývá historií zkoumání psychické zátěže, pokusy na zvířatech a jednotlivými teoriemi stresu, ale také teoriemi, jak se tomuto stresu vyhnout. Následuje rozsáhlá část zabývající se psychosomatickými onemocněními a jejich možnou souvislostí s lidskou psychikou. Další část se věnuje tomu, jak by měla vypadat diagnostika v oblasti psychosomatického přístupu a co všechno je důležité u člověka s psychosomatickými problémy zkoumat. Další část se věnuje popisu různých teorií a strategií zvládání stresu od Sigmunda Freuda až po současnost. V praktické části se snažíme zamýšlet nad významem odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku. Následuje statistické zpracování výsledků, vyhodnocení závislostí a interpretace zajímavých zjištění, které výzkum poskytl.
Abstract in different language: This thesis concerns itself with investigating the effects of psychological stress on human health, our awareness of such effects and our ability to deal with them. Its main goal is a primary exploration of the field. Thus rather than researching a specific problem, it tries to map all the interesting relationships found by the survey so that they can be used to inspire further more specialized research. Our first question is whether people today realize the effects of stress on the genesis of psychosomatic illnesses at all. The theoretical part summarzies the history of the research on psychological stress, experiments on animals and the individual theories of stress and coping with it. Following it there is an extensive section on the invididual psychosomatic illnesses and there possible relationships to human psychology. Another part with the problem of diagnostics in the psychosomatic field and all the factors that need to be investigated on people with psychosomatic problems. The following chapter is about various theories and strategies of coping with stress -- from Sigmund Freud to the present. In the practical part we contemplate the meaning of the results of our survey. A statistical analysis of the results follows with an attempted interpretation of the various interesting findings that the survey offers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Stedronsky Josef.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce506,69 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce854,88 kBAdobe PDFView/Open
Stedronsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.