Title: Technicko ekonomické zhodnocení nového produktu
Other Titles: Technical Economic Evaluation of a New Product
Authors: Novák, Martin
Advisor: Kleinová, Jana
Černý, Radim
Referee: Krubner, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12263
Keywords: novorozenecký inkubátor;technické hodnocení;ekonomické hodnocení;metoda párového hodnocení;marketing;produkt
Keywords in different language: neonatal incubator;technical evaluation;economical evaluation;method of pair evaluation;marketing;product
Abstract: V této diplomové práci je popsán postup hodnocení technických a ekonomických parametrů. Celý postup probíhá od výběru hodnotících metod, přes stanovení kritérií a určení vah kritérií až po konečné vyhodnocení dosažených výsledků. Cílem je porovnat stávající produkty s inovovaným produktem v oblasti zdravotnických přístrojů. Technické a ekonomické parametry jsou porovnávány z pohledu zákazníka a z pohledu výrobce.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the evaluation process of tech-nical and economical parameters. The whole process is carried out by selecting of evaluation methods, through the fixing of criteria and determination their gravity , to the final evaluation of achieved results. The target is to compare current products with the innovated product in the field of the medical devices. Technical and economical parameters are compared according to the viewpoint of customer as well as manufacturer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Martin_Novak_Technicko ekonomicke zhodnoceni noveho produktu.pdfPlný text práce7,25 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Novak.PDFPosudek vedoucího práce931,61 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Novak.PDFPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Novak.PDFPrůběh obhajoby práce552,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.