Title: Rozvoj systému řízení vybrané části společnosti ČSAD Invest, a. s.
Other Titles: Development of management system of selected part of Division BONAVIA servis
Authors: Adamovský, Jaroslav
Advisor: Horejc, Jan
Česal, Lukáš
Referee: Bláha, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12268
Keywords: podnik;okolí podniku;opravárenství;firma;organizační struktůra;procesy;rozhodovací analýza;konkurenceschopnost
Keywords in different language: enterprise;company´s surrounding;machinery maintenance;company;organization structure;processes;decision analysis;competitiveness
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou současného stavu a charakteristikou firmy Bonavia servis. V jednotlivých procesech jsou popsány postupy při opravách, objednávání a vydávání náhradních dílů. V další části je popsáno skladové hospodářství firmy i s jednotlivými toky materiálu na dílčích pracovištích. V závěru práce je věnována pozornost analýze procesů a výběru vhodných postupů pro efektivní řešení oprav vozidel.
Abstract in different language: The aim of this thesis is an analysis of present situation and characterization of company Bonavia servis. All procedures during particular processes are described such as reparations, ordering and issuing of spare parts. In the other part, company's warehouse management is described, even with single material flow in sectional departements. Conclusion is focused on an analysis of processes and selection of appropriate methods for efficient solutions of car repairs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace v 4.5 Adamovsky Jaroslav.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Adamovsky.PDFPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Adamovsky.PDFPosudek oponenta práce669,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Adamovsky.PDFPrůběh obhajoby práce597,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.