Title: Vyhodnocování podobnosti digitálních snímků
Other Titles: Image Similarity Assessment
Authors: Frič, Vojtěch
Advisor: Ekštein, Kamil
Referee: Nový, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12532
Keywords: podobnost obrázků;neuronové sítě;hluboké ucení;waveletová transformace;vyhledávání na základě obsahu;restricted Boltzman machines;deep belief networks;RBM;DBN
Keywords in different language: image similarity;neural networks;deep learning;wavelet transform;content based image retrieval;restricted Boltzman machines;deep belief networks;RBM;DBN
Abstract: Hlavním cílem této práce je prozkoumat postupy využitelné pro analýzu podobnosti obrázků. První část práce je věnována příznakové metodě založené na waveletové transformaci. Druhá část se věnuje metodám pro extrakci nízko dimenzionálních kódů z přirozených obrázků. Zvláštní důraz je kladen na využití neuronových sítí. Dalším cílem této práce je prozkoumání možností využití hlubokého učení v oboru strojového učení bez učitele, především v oblasti počítačového vidění a zpracování obrazu.
Abstract in different language: The main goal of this work is to explore the methods usable for image similarity assessment. First part of this work is dedicated to a feature based approach utilizing the wavelet transform. The second part is dedicated to methods for extracting low dimensional codes from natural images. Particular emphasis is given to the use of neural networks. Secondary goal of this work is to explore the options of using the deep learning methods in an unsupervised machine learning field, especially in tasks of computer vision and image processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dip_fric_vojtech.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
A12N0044Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce817,25 kBAdobe PDFView/Open
A12N0044Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce506,99 kBAdobe PDFView/Open
A12N0044Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce275,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.