Title: Role znaleckého posudku v občanském soudním řízení
Other Titles: The role of the expert opinion in civil court proceedings
Authors: Chaluš, Jaroslav
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Rabanová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12813
Keywords: znalecký posudek;důkazní prostředky;znalec;občanské soudní řízení
Keywords in different language: opinion of an expert;civil proceedings;evidence;proofs;expert
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na znalecký posudek, který je považován za jeden z nejdůležitějších důkazních prostředků. V úvodu práce je stručné pojednáno o všech důkazních prostředcích v občanském civilním řízení a vývoji znaleckého posudku na českém území. Velká část práce je věnována znalci, jeho postavení při průběhu řízení a především jeho povinnostem a odpovědnosti za vypracování chybného znaleckého posudku. V poslední kapitole je srovnání české právní úpravy s úpravou ve Velké Británii - konkrétně v Anglii a Walesu.
Abstract in different language: This theses is focused on expert opinion, which is considered the most important means of evidence. The introduction briefly deals with all means of evidence in civil proceedings and the development of expert opinion on the Czech territory. A great deal of the dissertation is devoted to an expert, to his role in the course of legal proceedings and, first of all, to his obligations and responsibility for producing a faulty expert opinion. In conclusion there is given a comparison of the Czech legislation in the field considered with the British one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Role_znaleckeho_posudku_v_obcanskem_soudnim_rizeni_Jaroslav_Chalus (2).pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Chalus.pdfPosudek vedoucího práce706,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Chalus.pdfPosudek oponenta práce513,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Chalus.pdfPrůběh obhajoby práce262,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.