Title: Srovnání soudní exekuce na peněžitá plnění podle české a španělské právní úpravy
Other Titles: The Comparation of Judicial Execution for Pecuniary Fulfillment according to Czech and Spanish legislation
Authors: Vyoralová, Tereza
Advisor: Ungr, Miloslav
Referee: Wolfová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12825
Keywords: soudní exekuce;peněžitá plnění;srovnání;česká právní úprava;španělská právní úprava
Keywords in different language: judicial execution;pecuniary fulfillment;comparation;czech legislation;spanish legislation
Abstract: Účelem této práce je vymezit španělskou právní úpravu soudních exekucí a následně českou právní úpravu. Dále vymezit podstatné rozdíly. V této práci postupuji podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato práce je členěna do pěti částí, z nichž v části první se nejdříve zabývám více obsáhlou španělskou právní úpravou a poté v části druhé českou právní úpravou. Část třetí obsahuje podstatné rozdíly. Práce začíná úvodem a končí závěrem.
Abstract in different language: The purpose of this work is to define the Spanish judicial executions and subsequently Czech legislation. Further define the essential differences. In this work proceed in accordance with Act No. 99/1963 Coll. Civil Procedure. This work is divided into five sections, the first section deals with the first more extensive Spanish legislation and then in the second Czech legislation. The third part contains the essential differences. The work begins with an introduction and ends with the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tereza Vyoralova.pdfPlný text práce816,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vyoralova.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vyoralova.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vyoralova.pdfPrůběh obhajoby práce319,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.