Title: Diferenciace profesionálních sportovních smluv a smluvní specifika hlavních sportovních odvětví
Other Titles: Classification of Professional Sports Contracts and Major Sports From the Perspective of Contractual Treatment
Authors: Kabyl, Martin
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12847
Keywords: diferenciace;profesionální sportovní smlouvy v České republice;lední hokej;fotbal
Keywords in different language: the differentiation;professional sports contract in the Czech Republic;ice hockey;football
Abstract: V úvodních kapitolách práce popisuje organizaci sportovních odvětví a vzájemný vztah práva a sportu. Poté je vymezen pojem profesionálních sportovních smluv a následně je přistoupeno k diferenciaci jednotlivých částí smluv. V závěru práce popisuje smluvní specifika profesionálních sportovních smluv v hlavních sportovních odvětví z pohledu České republiky, tedy především vrcholového fotbalu a hokeje.
Abstract in different language: In the introductory chapters of the thesis the organisation of sports branches and the relationship of sport and law are described. Afterwards the expression of a professional sports contract is explained and next the individual parts of contracts are described. In the conclusion of the thesis the contract specifics of the sports contracts in the main sport branches in the area of the Czech Republic are described, meaning especially top football and ice-hockey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Martin Kabyl.pdfPlný text práce772,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kabyl.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kabyl.pdfPosudek oponenta práce711,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kabyl.pdfPrůběh obhajoby práce265,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.