Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoláček, Bohumil
dc.contributor.authorKubrychtová, Veronika
dc.date.accepted2014-05-12
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:31Z
dc.date.available2012-03-18cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier57911
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13048
dc.description.abstractTato práce se věnuje problematice právnických osob v mezinárodním právu soukromém a je rozdělena na tři části. První část je zaměřena více teoreticky, soustředí se zejména na otázky spojené s určením osobního statutu aplikované na konkrétní případy členských zemí Evropské unie. Druhá část práce je soustředěna na možnosti přeshraničního přemístění sídla dle českého práva a práva Evropské unie. Vzhledem k tomu, že právo Evropské unie se rozvíjí i na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora, tato kapitole se věnuje i stěžejním rozhodnutím právě v této oblasti. Cílem poslední části je představit evropské nadnárodní formy společností, jejich účel a postavení v rámci národních právních systémů.cs
dc.format75 s. (138 079 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprávnické osobycs
dc.subjectosobní statutcs
dc.subjectinkorporační principcs
dc.subjectprincip sídlacs
dc.subjectsídlocs
dc.subjectpřemístění sídlacs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectEvropský soudní dvůrcs
dc.subjectnadnárodní společnostics
dc.titleProblematika právnických osob v mezinárodním právu soukromémcs
dc.title.alternativeLegal Entities in Private International Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis paper is devoted to the legal entities in private international law and it is divided into three main parts. The first part, which is more theoretical, intends to explain the theories of applicable company law by the examples in European countries. Secondly, the other part of this work describes the possibilities of the international transfer of the seat under Czech law and European law. European law is highly developed by the judgements of the European court of justice. Judgements, which are crucial for the transfer of the seat are also analysed in this paper. The aim of the last part is to present the European supra-national companies, their purpose and their place in the national legal systems.en
dc.subject.translatedlegal entitiesen
dc.subject.translatedapplicable company lawen
dc.subject.translatedincorporation theoryen
dc.subject.translatedreal seat theoryen
dc.subject.translatedseaten
dc.subject.translatedtransfer of seaten
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedEuropean court of justiceen
dc.subject.translatedsupra-national companiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Kubrychtova.pdfPlný text práce447,09 kBAdobe PDFView/Open
Kubrychtova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce605,61 kBAdobe PDFView/Open
KUbrychtova - oponent.pdfPosudek oponenta práce460,33 kBAdobe PDFView/Open
Kubrychtova.pdfPrůběh obhajoby práce642,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.