Title: Egypťania ocenení Nobelovou cenou a ich reprezentácia vo svete
Other Titles: Egyptians awarded with Nobel prize and their representation in the world
Authors: Vasilková, Veronika
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13082
Keywords: Nobelova cena;Egypt;Anvar as-Sádát;al-Barádí;Ahmed Zewail;Nagíb Mahfúz
Keywords in different language: Nobel prize;Egypt;Anvar as-Sadat;el-Baradei;Ahmed Zewail;Nagíb Mahfouz
Abstract: Práca sa venuje chronologickému popisu života a práce Egypťanov ocenených Nobelovou cenou v troch kategóriách. Práca taktiež sleduje reakcie vyvolané ocenením Nobelovou cenou alebo prácou laureátov.
Abstract in different language: This paper is dedicated to description of important life events, main work and its influence of Egyptian Nobel prize laureates. It is also focused on reactions and opinions which are connected with work of these laureates. Attention is also paid to the introduction of Nobel´s life and Nobel prize.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskapraca_vasilkova.pdfPlný text práce697,79 kBAdobe PDFView/Open
Vasilkova V.pdfPosudek vedoucího práce319,77 kBAdobe PDFView/Open
Vasilkova O.pdfPosudek oponenta práce328,44 kBAdobe PDFView/Open
Vasilkova.pdfPrůběh obhajoby práce90,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.