Title: Vývoj sociální péče v ČR a srovnání s některými zeměmi EU (Německo, Velká Británie, Slovenská republika)
Other Titles: Development social care in Czech republic and comparison with some statets EU as Germany, Great Britain and Slovak republic
Authors: Hein, Stanislav
Advisor: Vacík, Antonín
Referee: Kostadinovová, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13148
Keywords: sociální péče;dávky sociální péče;existenční minimum;sociální služby;příspěvek na sociální péči;podmínky poskytovaní sociálních služeb;hmotná nouze;životní minimum
Keywords in different language: social care;social benefit care;existential minimum;welfare services;contribution on social care;conditions provision welfare services;material poverty;living minimum
Abstract: Vo svojej praci som sa zameral na problematiku sociálnej starostlivosti v Českej republike a jej porovnanie so štátmi EU ako sú Nemecko, Veľká Britania a Slovensko. Tuto problematiku som rozdelil do 8 kapitol. V prvej kapitole ktorá je nazvaná úvod píšem úvodne slova k tejto problematike. V druhej kapitole ktora je nazvaná historický vývoj právnej upravy sociálnej starostlivosti popisujem vávoj sociálnej starostlivosti od staroveku po súčastnosť. V tretej kapitole píšem o dávkach sociálnej starostlivosti. Vo štvrtej kapitole píšem o životnom a existenčnom minime. V piatej kapitole píšem o problematike sociálnych služieb. V šiestej kapitole píšem o podmienkach poskytovania sociálnych služieb. V siedmej kapitole píšem o sociálnej starostlivosti v štátoch EU ako je Nemecko, VB a SR.
Abstract in different language: In my diploma i write about development social care in Czech republic and comparison with some states EU as Germany, Great Britain and Slovak republic. In second chapter i write about development social care in history.In third chapter i write about social benefit care.In fourth chaptair i write about life and existential minimum. In fiveth chaptair i write about welfare services. In sixth chaptair i write about conditions provision welfare services. In seventh chaptair i write about social care in some states EU as Germany, Great Britain and Slovak republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce767,88 kBAdobe PDFView/Open
Hein-1.pdfPosudek vedoucího práce479,07 kBAdobe PDFView/Open
Hein-2.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Hein Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce359,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.