Title: Specifika práce učitelů se žáky s postižením (Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí)
Other Titles: The specifics of the work of teachers with students with disabilities (in the middle school in Spálené Poříčí)
Authors: Divišová, Veronika
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13807
Keywords: Integrace;inkluze;analýza dokumentů;polostrukturovaný rozhovor;učitelský sbor;bezpečnost žáků
Keywords in different language: Inclusion;document analysis;semi-structured interview;staff;safety of pupils
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá specifiky práce učitelů se žáky s postižením na střední škole ve Spáleném Poříčí. Cílem práce bylo zjistit, jak vidí odlišnosti ve vzdělávání žáci a jejich učitelé. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětlovány pojmy jako integrace, inkluze, analýza dokumentů. Praktická část seznamuje čtenáře se skupinami respondentů a samotným výzkumným šetřením. Informace byly zjišťovány pomocí polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the specifics of teachers' work with disabled students in secondary school in Spálené Poříčí. The aim was to find out how pupils and their teachers see the differences in education. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains concepts such as inclusion or analysis of documents. The practical part introduces the reader to the groups of respondents and the actual research survey. Information was collected through semi-structured interviews and document analysis. The findings are summarized in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika Divisova.pdfPlný text práce508,26 kBAdobe PDFView/Open
Divisova VP.pdfPosudek vedoucího práce50,91 kBAdobe PDFView/Open
Divisova OP.pdfPosudek oponenta práce23,78 kBAdobe PDFView/Open
Divisova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.