Title: Komplet kniha s ilustracemi - Mýty a pohádky původních obyvatel Austrálie
Other Titles: The Book with Illustrations - Myths and fairytales indigenous people of Australia
Authors: Průchová, Tereza
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14084
Keywords: ilustrace;pohádka;Austrálie;domorodé umění;exotické umění;mýtus
Keywords in different language: illustration;fairytale;Australia;aboriginal art;exotic art;myth
Abstract: Cílem mé diplomové práce je vytvoření ilustrací ke knize Mýty a pohádky původních obyvatel Austrálie - příběhy z doby snů v minimálním rozsahu 20 ilustrací. Konečným výstupem je kompletní ilustrovaná kniha s odpovídající grafickou úpravou a typografií.
Abstract in different language: The goal of my diploma thesis was to create illustrations for the book Myths and fairytales indigenous people of Australia 20 illustrations minimum. The final output of the thesis is a completely illustrated book with appropriate graphic form and typography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Pruchova_Tereza.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Pruchova.pdfPosudek vedoucího práce127,6 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce95,4 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce128,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.